See on pearaaamat ja päevaraaamat:
päevaraaamat on kogu süsteemii tuumaks ja koondab peamise osa raamatupidamiskandeid.
Kanded tehakse arvesldustest, põhivahenditest,palgast,kassast,pangast  j.n.e

 

Moodul sisaldab:

  • Kontoplaan, allkontode registrid
  • Kululiikide register, literaregister
  • Firmade ja pankade register.
  • Päevaraamatu pidamine (kannete tegemine päevaraamatusse), päevaraamatu hooldamise vahendid.
  • Päevaraamatu alusel koostatavad väljundid --- pearaamat, zurnaalorderid, käibeandmikud, väljavôtted päevaraamatust.
  • Kassa - kassadokumentide vormistamine, kassaraamat, valuutakassa, mitme kassa pidamine.
  • Aruandvate isikute avansid ja avansiaruanded (ka valuutas).
  • Kaadriarvestus, isikute andmed süsteemi muudes osades tarvilikul määral.
Joomla Template - by Joomlage.com