Palgaarvestus nii finantsraamatupidamise lisana kui ka iseseisvalt töötava moodulina.

Töötasu moodul koosneb kahest pôhilisest osast

  • töötasude esmaarvestus, mille raames toimub tunnitabelite koostamine, tükitöö töökäskude vormistamine, preemiatasude arvestus, ületöö tundide arvestus jms.
  • teise osa moodustab palkade, maksete ja kinnipidamiste koondarvestus.

Palga arvestus on võimalik osakondade ja tasuliikide lôikes.

Lisaks:

  • Haigus- ja puhkuserahade arvestamine.
  • Tööjõukulude arvestus kululiikide ja litera lõikes. 
  • Palgalehed, palgalipikud, palgakoondid
  • Tõendid palga ja tulumaksu kohta
  • Deklaratsioonid (elektroonilised)
Joomla Template - by Joomlage.com