Põhivahendi andmed:

  • inventari number
  • põhivahendi nimi
  • algamaksums
  • algkulum
  • amortisatsiooninorm
  • ja teised andmed põhivahendi kohta, mis on vajalikud p/v arvestuse pidamiseks.

Moodul hõlmab:

  • Pôhivahendite arvelevôtmine ja mahakandmine/müük..
  • Pôhivahendite amortisatsiooni arvestus.
  • Pôhivahendite liikumine, pôhivahendite seis etteantud päeval, muud andmikud.
  • Pôhivahendite amortisatsiooninormi muutmine, ümberhindlused.
Joomla Template - by Joomlage.com