Arvete vormistamisel määratakse põhilised rekvisiidid:

  • kuupäev
  • arve number
  • firma ( firmade registri alusel)
  • kaupade - teenuste loetelu (kood, nimetus, kogus ,hind,summa,korespondeeruv konto j.m.s.)

Vormistatud arvetest tehakse kanded päevaraaamatusse .
Arvete läbikandmiseks pangaarvestuse kaudu on vajalik arvete eelnev sisestamine ostu- ja müügiarvete registrisse.
Arvete monitooringu e. jälgimise süsteem on ette nähtud arvelduste jälgimiseks ja analüüsiks.

 

Sisaldab:

  • Arveldused ostjatega, müügireskontra. 
  • Arveldused hankijatega, ostureskontra.
  • Kreditoorse ja debitoorse vôlgnevuse analüüs.
  • Pangaarvete monitooring, arvete ja maksekorralduste vormistamine.
  • Tele - ja internetipank.
Joomla Template - by Joomlage.com