Laoarvsetuse aluseks on nomenklatuuriregister vastavalt kasutaja vajadustele.
Toodete / kaupade kodeerimine annab võimaluse valikuteks.

Kaupade sissetulek/väljaminek: 

  • tootmisse nõudelehega
  • tootmisest arvelevõtt vastuvõtuaktiga

Kaupade liikumistest saab kanded otse päevaraamatusse.

Joomla Template - by Joomlage.com