Raamatupidamissüsteemi IKS levitamist alustati 1989.aastal. Aastakümnete vältel on IKS arenenud vôimsaks raamatupidamist igakülgselt haaravaks raamatupidamisprogrammide kompleksiks. Ta on kasutatav nii suurettevôttes kui ka väikeettevôttes. Väikeettevôtte jaoks on tavaliselt otstarbekas valida vahendite koguhulgast vajalik programmide komplekt. Arvutis vôib pidada mitme firma raamatupidamist üheaegselt.
Raamatupidamissüsteemi IKS koosseis on kokkusurutult spetsifitseeritud allpool. Erilist tähelepanu väärivad allsüsteemid, mis esinevad vähestes raamatupidamis-süsteemides:

  1. universaalne palgaarvestus - töötasu ülekanded panka, koondid kululiikide, objektide j.m.s lõikes, isiku aastakoondid, palgalehed, isikulipikud, kanded finantsraamatupidamisse
  2. automaatselt genereeritavad deklaratsioonid (palgaandmete põhjal vorm TSD lisadega) - valmis vorm edastamiseks (e- )maksuametile
  3. kulude arvestus kululiikide lôikes, omahinna väljatoomine tooteliikide lôikes.
  4. kulude arvestus litera lôikes (tehnoloogilise protsessi etapppide lôikes)
  5. debitoorse ja kreditoorse vôlgnevuse analüüs
  6. valuutaarvestus (valuutakassa, aruandvad isikud, valuutaarved, kursimuutuste automaatne arvestamine)
  7. allkassad (mitme kassa kasutamine)
  8. paindlikud aruandegeneraatorid, vôimaldavad kasutajal ise moodustada vajalikke koondeid, sealhulgas riigiorganitele esitatavaid aruandeid (millede kohta on olemas standardmaketid, mis vajavad üksnes sidumist konkreetses ettevôttes kasutatava kontoplaaniga).

Raamatupidamissüsteemi IKS arendamise, hooldamise, müügi ja kohaldamisega, samuti vastava väljaôppega tegeleb osaühing IKS Tarkvara.
Raamatupidamissüsteemile IKS on tagatud hooldus ja toetus. Hoolduslepingu sôlminud kasutajad saavad ka soodustingimustel neile vajalikke täiendusi ja kohandusi.

Lae siit omale DEMO alla

Joomla Template - by Joomlage.com